alt text הסכמי קדם נישואין מידע נוסף
alt text תערוכת פוסטרים מידע נוסף

סינגור

 קואליציית עיקר נלחמת ביוזמות חקיקה, הפוגעות במעמדן של נשים עגונות ומסורבות גט. במסגרת זו הנושאים בהם מתעסקת הקואליציה בימים אלה הינם: