alt text הסכמי קדם נישואין מידע נוסף
alt text תערוכת פוסטרים מידע נוסף

הקואליציה

 עיקר היא קואליציה בינלאומית של 10 ארגונים, הפועלת לקידום מציאת פתרונות במסגרת ההלכה לבעייתן של עגונות ומסורבות גט ולמיגור התופעה. הקואליציה מאחדת ארגונים חברתיים,ארגוני נשים, ארגונים למען זכויות אדם וצדק חברתי ומרכזים אקדמיים, בעלי תפיסות עולם וגישות דתיות שונות ומגוונות.

לרשימת הארגונים החברים בעיקר לחצו כאן 

הקואליציה פועלת למיגור תופעת סרבנות וסחטנות הגט. הקואליציה פועלת למען כל הנשים היהודיות בישראל ובעולם על מנת שאף אחת מהן לא תהא כבולה בכבלי הנישואין בניגוד לרצונה  ולא תיאלץ

להיכנע לדרישות סחטניות כדי לקנות את גיטה.

יום העגונה התשע"ו- בחרו את הסכם קדם הנישואין שלכם!

לצפייה בסרטון לחצו כאן

לרשימת הסכמי קדם הנישואין לחצו כאן

תחומי עשייה:

  • חקיקה - עיקר יוזמת הצעות חוק שיביאו לפתרון מצוקתן של נשים מסורבות גט ופועלת נגד הצעות חוק שיש בהן בכדי לפגוע במסורבות הגט.
  • חינוך - עיקר מעודדת לימוד של הפתרונות הקיימים במסגרת ההלכה לבעיית סרבנות הגט במסגרות חינוכיות שונות
  • מודעות ציבורית - עיקר יוזמת כתבות, תחקירים, אירועים, הרצאות, מיצגים ותערוכות על מנת לעורר את מודעות הציבור לתופעה
  • קידום הסכמי קדם נישואין למניעת סרבנות גט - מתוך הבנה ותפיסה שגם יציאה מחיי נישואין צריכה להיעשות בכבוד הדדי ובהגינות
  •  ייעול בתי הדין הרבניים - עיקר פועלת לבחירתם של דיינים ראויים לבתי הדין הרבניים ולשחפור המערכת
  • "יום העגונה  - עיקר קבעה את תענית אסתר ל"יום העגונה
  • קידום פתרונות מערכתיים לבעייה - עיקר מעודדת מחקר ויישום של פתרונות מערכתיים לבעיית סרבנות וסחטנות הגט ולעגינות הקלאסית

שירותים לציבור:

מבין השירותים הניתנים ניתן למצוא את השירותים הבאים: ייעוץ משפטי על הסכמי קדם נישואין ללא תשלום, תביעות נזיקין נגד סרבני גט, ייצוג נשים בבתי הדין הרבניים בסוגיות עקרוניות, ייצוג משפטי בבג"ץ בסוגיות עקרוניות הנוגעות לזכויות נשים מסורבות גט. שירותים אלו ניתנים ללא תשלום על ידי מרכז צדק לנשים. טלפון: 02-5664390 (ניצן)

תודה לתומכינו:

קרן בלאושטיין