alt text הסכמי קדם נישואין מידע נוסף
alt text תערוכת פוסטרים מידע נוסף

תרמו לעיקר

תרמו לקואליציית עיקר וסייעו להביא לפתרון בעיית העגונות ומסורבות הגט דרך העלאת המודעות לבעיה, שינויים חקיקתיים, סינגור וחינוך

  שלחו המחאה בדואר לפקודת "יד לאשה" לכתובת "יד לאישה לידי קואליציית עיקר"  לכתובת: לייב יפה 51 ירושלים 9339082

אנא רשמו כתובת מלאה, כדי שנוכל לשלוח קבלה לכל התורמים הנדיבים