alt text הסכמי קדם נישואין מידע נוסף
alt text תערוכת פוסטרים מידע נוסף

חינוך

קואליציית עיקר יוזמת ומעודדת את לימוד בעיית סרבנות הגט והפתרונות השונים הקיימים לה במסגרת ההלכה, מתוך תקווה שהדבר יביא לחשיבה מחודשת ולעשייה.

פנייה לציבור:

אנו פונות אליכם, הציבור הרחב, וקוראת לכם ללמוד וללמד את הנושא. הלימוד יכול להתקיים בבתי ספר, בתי מדרש, קהילות לומדות, מכינות קדם צבאיות, אוניברסיטאות ולמעשה בכל מסגרת חינוכית באשר היא. אנו מזמינות אתכם להצטרף ליוזמה ולהקדיש זמן ללימוד הנושא במקום בו אתם לומדים ומלמדים, עובדים ופעילים . הכנו עבורכם  "סל מוצרים" ובו  חומרי לימוד, בהתאם לגיל (החל מכתה י"א) ובהתאם לרמת הידע כדי לאפשר לכם להעביר את הנושא בצורה אופטימאלית.

פנייה לרבנים:

קואליציית עיקר רואה חשיבות רבה בכך שגם רבני קהילות ורבנים מחתנים יעסקו בנושא מסורבות הגט והפתרונות הקימים לבעייה במסגרת ההלכה וזאת מתוך מטרה להביא ליישום פתרונות אלה עוד היום, פתרונות אשר יביאו לשוויון מאזן הכוחות בין נשים וגברים בדיני משפחה.
הקואליציה מעודדת את השיח ההלכתי והכתיבה ההלכתית בנושא הפתרונות האפשריים לתופעה וקוראת לרבנים להוביל את הדרך למיגורה בין היתר באמצעות  עידודם של זוגות העתידים להינשא לחתום על הסכמי קדם נישואין.

חומרי לימוד:

  • חוברת מקורות מקיפה של פתרונות לבעיית סרבנות הגט במסגרת ההלכה, הכוללת הסכמי קדם נישואין, וכן מערך שיעור לדוגמא, בו ניתן להיעזר לצורך לימוד הנושא; 
    לחץ כאן להורדת החוברת כקובץ PDF
  • ;מדריך לצפייה בסרטון קצר על הסכמי קדם נישואין - להזמנת המדריך פנו למשרדי עיקר
  • מדריך למרצה על בעיית העגונות וסרבנות הגט והסכמי קדם-נישואין למניעתם כולל רשימת מאמרים מומלצת - להזמנת המדריך פנו למשרדי עיקר;
  • הזמנת הרצאת מומחה בנושא עגונות ומסורבות גט, בפתרונות האפשריים לבעיה, ובנושא הסכמי קדם נישואין;   - להזמנת מרצה פנו למשרדי עיקר;
  • מאגר חומרים מקוון
  • המשרדי עיקר יש ספרייה ובה מאגר חומרים נרחב העומדים לרשות הציבור - לתיאום ביקור נא לפנות למשרדי עיקר;
  • אתר החינוך "סנונית" שתכניו נכתבו בשותפות עם קואליציית עיקר מעלה את בעיית העגונות ומסורבות הגט על סדר היום ומציג את הסיפורים, העומדים מאחורי התופעה. באתר ניתן  לקרוא על התמודדותן של נשים אלו, להבין את המסגרת החוקית וההלכתית, להכיר את הפתרונות המוצעים והמחלוקות לגביהם ולקיים דיון בנושא במסגרת פורום האתר